• Imprimeix

Viure a Catalunya

Catalunya és un país europeu de la Mediterrània occidental, amb una localització estratègica que afavoreix relacions molts estretes amb l'Europa continental, així com amb la resta de regions de l'arc mediterrani. Al llarg de la seva història mil·lenària, Catalunya ha estat un gresol de civilitzacions i s'ha situat a l'avantguarda del pensament, la ciència, la tècnica i l'art. En els últims anys, Catalunya avança decididament cap a la consolidació de la societat del coneixement gràcies a un sistema universitari i de recerca de primer nivell.

L'estudiant que ingressa en una de les universitats del nostre país es beneficia de la qualitat d'uns ensenyaments que tenen al darrere una recerca de referència internacional. Així mateix, els universitaris poden gaudir d'una amplíssima oferta cultural i d'oci, d'un excepcional clima mediterrani i del tarannà d'una societat oberta, multicultural i compromesa amb la modernitat i el progrés.

Els futurs universitaris tenen al seu abast serveis d'acollida i acompanyament que els facilitaran la contractació d'allotjament o la integració lingüística. El Barcelona Centre Universitari posa a disposició de la comunitat acadèmica i investigadora una borsa de pisos i habitacions al centre de la capital catalana. Les universitats també disposen d'oficines d'atenció als estudiants internacionals que resoldran totes les gestions bàsiques per facilitar-ne l'estada a Catalunya (informació sanitària, tràmits d'estrangeria, activitats d'oci i esports, etcètera).