• Imprimeix

Programes d'intercanvi

Una de les maneres més habituals per venir a estudiar a Catalunya és mitjançant els programes d'intercanvi com per exemple Erasmus +,  que ofereixen beques i altres facilitats per a la vida acadèmica y permeten cursar assignatures de la carrera en una altra universitat, que després es convaliden en el centre d'origen. Normalment tenen una durada de 6 mesos.

A totes les facultats hi ha una oficina on s'atenen els estudiants internacionals. El personal informa els estudiants sobre la facultat o escola on estudiaran, els ajuda amb els tràmits administratius (matrícula, horaris, etc.) i els posa en contacte amb el coordinador. Existeixen programes d'acollida que faciliten una ràpida assimilació dels mètodes d'estudi i integren l'estudiant fàcilment a la comunitat de joves universitaris. A més a més, cada programa d'intercanvi disposa d'un tipus de beca destinada a cobrir les despeses bàsiques relacionades amb la realització dels estudis i altres afers derivats del període acadèmic.

Per a més informació sobre aquests programes, cal adreçar-se als punts d'informació sobre els programes de mobilitat de la universitat d'origen.

No obstant això, encara que els programes esmentats són els més coneguts pels estudiants, cadascuna de les universitats de Catalunya compta amb una sèrie de convenis i acords bilaterals amb altres universitats d'arreu del món. Per a més informació sobre aquests convenis, pots adreçar-te a les oficines de relacions internacionals de la universitat o consultar els apartats dels llocs web de les universitats corresponents.

Data d'actualització:  24.05.2017