• Imprimeix

Cursar un màster

Els màsters són estudis universitaris que tenen com a finalitat l'adquisició per part de l'estudiant d'una formació avançada, de caràcter multidisciplinari, orientada a l'especialització acadèmica o professional, o a la iniciació a la recerca.

Tenen una durada d'entre 60 i 120 crèdits ECTS (1-2 anys), i són el requisit previ per obtenir el títol de doctor/a. Finalitzen amb l'elaboració i defensa pública d'un treball de fi de màster, que representa entre 6 i 30 crèdits ECTS.

Per cursar un màster a les universitats catalanes, cal que contactis amb l'escola o centre de la universitat que t’interessi, per conèixer amb precisió els requisits, la documentació i els tràmits establerts per a cada títol. L'oferta i la tramitació per accedir a aquests estudis depèn directament del departament o centre responsable de l'àrea de coneixement específica de cada universitat.

Els estudiants amb estudis universitaris cursats, com és el teu cas, a països que no pertanyen a l'espai europeu d'educació superior, han de sol·licitar l'homologació prèvia dels estudis. No obstant això, podràs matricular-te d'un màster, sense necessitat d'homologar els teus estudis anteriors, si la universitat que l'imparteix acredita que disposes d'un nivell de formació equivalent al dels corresponents títols universitaris oficials de l'Estat espanyol i que et faculta per a l'accés a ensenyaments de màster al teu país. Tot i així, l'accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ que acreditis, ni el seu reconeixement oficial més enllà de permetre't l'accés als estudis de màster.

Data d'actualització:  24.05.2017