• Imprimeix

Cursar una segona carrera universitària / Continuar estudis universitaris

Per iniciar estudis de grau a les universitats de Catalunya, necessites, en primer lloc, homologar o convalidar els teus estudis universitaris, presentant tota la documentació necessària al Ministeri d'Educació o a la Delegació del Govern a Catalunya (Barcelona). Els documents que presentis hauran de sotmetre's a un procés de legalització o traducció. Posteriorment, hauràs de formalitzar la preinscripció universitària presentant l'homologació definitiva del títol.

Si ja has iniciat estudis universitaris al teu país d'origen i vols continuar-los en una universitat catalana, has d'adreçar-te a la Facultat o Escola Universitària on es cursin els mateixos (o similars) estudis per tramitar la convalidació d'assignatures. En el cas que es convalidin més de 30 crèdits ECTS, el centre podrà autoritzar directament la matrícula.

Documentació per a la convalidació:

  • Certificat de notes amb la qualificació de totes les assignatures cursades i aprovades.
  • Pla d'estudis amb totes les assignatures de què consta la carrera i durada en anys acadèmics, amb el segell original de la universitat.
  • Programes de les assignatures que es vol convalidar amb el segell original de la universitat.
  • Certificat acreditatiu de la nacionalitat (passaport, DNI).
  • Instància de sol·licitud.

Tots els documents hauran de ser oficials, originals (o fotocòpia compulsada), expedits per les autoritats competents, legalitzats per via diplomàtica o amb la postil·la de La Haia i traduïts al castellà.

Si el resultat és una convalidació de menys de 30 crèdits ECTS (entre 1 i 29), hauràs de formalitzar la sol·licitud de preinscripció universitària juntament amb la resolució de la convalidació emesa pel centre universitari, tenint en compte que només podràs sol·licitar estudiar al centre que ha reconegut la convalidació. La teva qualificació d'accés serà de 5,00. En realitzar la preinscripció universitària, hauràs de presentar el document acreditatiu de la convalidació d'assignatures emès pel centre universitari on vols continuar els estudis.

Data d'actualització:  25.05.2017