• Imprimeix

Tràmits abans d’arribar a Catalunya

Recerca i selecciona els estudis que vols cursar i les universitats on s'imparteixen. Clica per veure l'oferta d'estudis de grau i de màster.

Consulta els requisits, documents, dates i altra informació als organismes competents en matèria universitària.

Recull tota la documentació acadèmica -certificació, títols, etc.- a la institució o centre educatiu del país on hagis cursat els estudis. Hauràs d'obtenir la documentació pertinent que acrediti l'inici o finalització dels estudis amb les signatures de les persones autoritzades.

Si cal, tramita la legalització i traducció dels documents. Un cop legalitzats, hauràs de procedir a la traducció dels documents al castellà mitjançant un traductor-intèrpret jurat espanyol o a la representació diplomàtica espanyola al seu país.

Envia la documentació als organismes o institucions encarregats de la seva gestió i tramitació.

Sol·licita, si ets d’un país de fóra de la Unió Europea o de l’Àrea Schengen, el visat, assegurança mèdica, etc., per preparar els darrers tràmits i l'arribada a Catalunya.

Data d'actualització:  26.05.2017