Qui Som
  • Imprimeix

Qui som

Catalunya ofereix als universitaris un sistema d'educació superior de qualitat i prestigi, amb més de set segles d'història i tradició. Està integrat per dotze universitats –set de caràcter públic, una universitat no presencial i quatre universitats privades– que apleguen prop de 240.000 estudiants i imparteixen més de 500 titulacions. L'oferta d'estudis es complementa amb tot un seguit de serveis universitaris com ara biblioteques, laboratoris docents, serveis d'idiomes, instal·lacions esportives, assegurances mèdiques i serveis d'acollida, així com borses de treball.

Les universitats catalanes són de reconeguda excel·lència mundial en àmbits tan diversos com l'arquitectura, el disseny, la biomedicina, la química, les matemàtiques o l'economia. Paral·lelament a la docència, els centres catalans tenen un pes molt important en la recerca, reconegut amb diverses mencions de Campus d'Excel·lència Internacional.

De les 12 universitats que componen el sistema universitari català: