• Imprimeix

Estudis universitaris

Catalunya és un dels països fundadors de l'espai europeu d'educació superior (EEES). Totes les titulacions es regeixen pel sistema europeu de transferència de crèdits (ECTS), que garanteix l'harmonització i la qualitat dels estudis i la mobilitat dels estudiants.

Catalunya compta amb una oferta formativa de màxima qualitat, amb uns plan acadèmics amb clara vocació internacional que inclou titulacions que s'imparteixen en col·laboració amb altres universitats i amb l'anglès com a llengua vehicular. Un sistema d'educació superior molt atractiu per a estudiants d'arreu del món i que facilita als titulats la integració en un mercat laboral sense fronteres. Set de cada 10 estudiants de les universitats de Catalunya escollirira la mateixa titulació si hagués de començar de nou.