• Imprimeix

Sistemes educatius d'estats membres de la Unió Europea i amb Acords Internacionals en règim de reciprocitat

Alemanya, Andorra, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Islàndia, Itàlia, Letònia, Liechtenstein, Lituània, Luxemburg, Malta, Noruega, Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Txeca, Romania, Suècia, Suïssa, Xina i Xipre.

Important:

Consulteu l'Ordre EDU/1161/2010, de 4 de maig (BOE de 7 de maig de 2010), per la qual s'estableix el procediment per a l'accés a la universitat espanyola dels estudiants procedents de sistemes educatius als quals els és aplicable l'article 38.5 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

Consulteu a la Resolució de 30 de març de 2009 (BOE de 22 d'abril de 2009) els títols, diplomes o certificats del sistema educatiu del país corresponent.

Consulteu a l'Ordre EDU/1161/2010, de 4 de maig (BOE de 7 de maig de 2010), les equivalències de qualificacions i títols del sistema educatiu del país corresponent.

Data d'actualització:  20.07.2015